Dinom s.r.o.

Společnost Dinom s.r.o. vznikla v roce 1995 a od té doby je stabilní společností poskytující celnědeklarantské služby a služby v oblasti intrakomunitárního obchodu (Intrastat)

Zaměřujeme se na přímý kontakt s klientem, který ovlivňuje správně vedené zastupování našich klientů v celním řízení.
Jednáme s třetími stranami, které se účastní na celním řízení, jako jsou dopravci, speditéři .

Úzce spolupracujeme s celním Úřadem pro Středočeský kraj, pracoviště Zdiby.
Jsme držitelem Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt AEO.
Poskytujeme celní záruku.
Ceny za služby řešíme individuálně ke spokojenosti obou stran.
Zastupování probíhá na základě plné moci a mandátní smlouvy.