Dinom s.r.o.

Společnost Dinom s.r.o. vznikla v roce 1995 a od té doby je stabilní  společností poskytující celnědeklarantské služby a služby v oblasti intrakomunitárního obchodu (Intrastat)

 • zastupování v celním řízení
 • vystavení všech potřebných dokladů
 • e-dovoz ISC
 • e-vývoz ECS, EUR1, ATR, T2L, TIR carnet, CMR
 • režimy s hospodářským účinkem
 • žádosti související s celním řízením
 • nezávazné informace o celním zařazení NZIS
 • závazné informace o celním zařazení ZIS
 • žádost o vrácení CLA
 • elektronické celní řízení
 • poskytnutí bankovní záruky na dovoz zboží ze třetí země,
 • vystavení dokladů spojených s celním řízením
 • dovozní doklad, vývozní doklad Ex1
 • doklady o původu ATR, EUR1
 • přepravní doklad CMR
 • vystavení dovozního dokladu soukromým osobám

Poskytujeme celní záruku.
Dále zajišťujeme zpracování Intrastatu dle vyhlášky č. 201/2005 Sb.